BambiCentrum

Centrum pre deti, dospievajúcich a ich rodičov, ktorí sa chcú efektívne rozvíjať.

Naše zameranie

Súkromné centrum poradenstva a prevencie BambiCentrum

Poskytovanie odborných činností a odborných poradenských služieb.

Viac

BambiCentrum n.o.

Poskytovanie terapeutickej, stimulačnej a poradenskej činnosti certifikovanými odborníkmi.

Viac

Zorinka o.z.

Aktivity pre deti so zdravotným postihnutím, vzdelávanie rodičov, pedagógov a priateľov detí.

Viac

Inovačné akreditované vzdelávanie

Zorinka o.z. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Viac

Adaptačné vzdelávanie

Ponúkame adaptačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov - špeciálny pedagóg a psychológ

Viac

Efektívna stimulácia úspešnosti žiaka v edukačnom procese

Chcete pomôcť svojim žiakom s vývinovými poruchami? Absolvujte BEZPLATNÝ odborný seminár!

Odborný seminár je zameraný na popis potreby stimulácie čiastkových kognitívnych funkcií žiakov pre efektívne zvládanie každého edukačného predmetu a na nácvik praktickej realizácie tohto procesu v školskej praxi.

Registrácia

Zaregistrujte sa na odborný seminár.

Registrovať

Prihlásenie

Prihláste sa do odborného seminára.

Prihlásiť

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01., vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.